Foto Organització

Organització

Logística

Gestió de Serveis Sanitaris és una empresa pública amb una forta implantació en un ampli territori que abasta a la totalitat de les Comarques de Lleida.

Aquesta dispersió geogràfica i la múltiple presència de Centres assistencials i professionals, des dels Pirineus fins a la plana, comporten la necessitat de disposar d'uns instruments interns i uns circuits ben desenvolupats i dimensionats per a oferir un acurat i puntual suport al conjunt de l'estructura desplegada.


<< Torna