Foto Organització

Organització

Direcció de Processos de Continuïtat Assistencial

“Els professionals d'infermeria de Gestió de Serveis Sanitaris som molt conscients que el benestar de l'usuari és el nostre objectiu primordial. Des del primer contacte, la infermera té en compte la seva situació i tot allò que envolta el procés de salut que està vivint.

L'esforç diari per obtenir una bona coordinació i la interrelació amb professionals de diferents disciplines ens permet orientar les nostres cures adaptant-les a la realitat física, psíquica i social de cada usuari.”

En l'actualitat ens trobem en un moment de ràpida evolució científica i tecnològica amb un augment en les demandes i necessitats del sistema sanitari a tots els nivells.

Com a professionals ens cal actualitzar i millorar coneixements, habilitats i actituds per tal d'adequar-nos de forma eficient al ritme actual de l'atenció sanitària.

L'equip humà del departament d'infermeria està constituït actualment per diferents professionals: Infermeres, Fisioterapeutes, Auxiliars d'infermeria, Tècnics especialistes i Ajudants sanitaris, que s'esforcen cada dia a oferir el millor de la seva professionalitat a la població i poder així garantir una assistència eficaç i de qualitat.

 

Direcció de Processos de Continuïtat Assistencial


<< Torna