Foto Organització

Organització

Missió, visió i valors

 
MISSIÓ 
 
Donar una assistència excel•lent a la població de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, prestant serveis d'atenció primària i comunitària, atenció especialitzada, salut mental i drogodependències, atenció sociosanitària i atenció social, desenvolupant la docència i la recerca. Preservant els trets característics de les organitzacions que integren la gerència territorial. 
 
VISIÓ 
 
Ser l'organització de referència i líder en el sistema de salut i social de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran, tant en l'assistència com en la docència i recerca. 
Incorporar les preferències del ciutadà i del pacient en les decisions assistencials i organitzatives. Personalització de l'assistència sanitària i social. 
 
VALORS
 
Competència
Participació
Compromís
Equitat
Innovació
Transparència
Sostenibilitat

 


<< Torna