Hospital Comarcal del Pallars

Hospital Comarcal del Pallars

 

L’Hospital Comarcal del Pallars es va inaugurar a Tremp el 17 d’abril de 1993. L’edifici distribuït en diferents plantes consta d’una superfície edificada de 7.600 m2. Tot i que la seva història va començar cinc anys abans, quan el 1988 el Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella va fer una cessió de terrenys al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’un nou Hospital, dins del Pla Sanitari de l’Alt Pirineu (ALPIR). L’any 1990 es van iniciar les obres i el 1993 va obrir les portes l’Hospital d’Utilització Pública de Catalunya, cobrint l’àmbit territorial de les comarques del Pallars JussàPallars Sobirà i Alta Ribagorça, és a dir una superfície total de 3147,87 km2 i una població de 24.216 persones, incrementat pel turisme de temporada hivern/estiu.

El nou centre va establir un valuós nexe de connexió assistencial amb les diferents Àrees Bàsiques de Salut de la zona i es va convertir en el seu punt de referència.

Després de diferents períodes de gestió privada, l’1 de gener de 2011, l’Hospital va passar a ser gestionat per  l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).

Els serveis assistencials de l’Hospital han anat engrandint-se i  adequant-se a les necessitats de la seva població, incrementant el nombre de llits i obrin un hospital de dia.

Avui en dia compta amb la següent CARTERA DE SERVEIS:

 • Hospitalització d’aguts
 • Hospitalització sociosanitària
 • PADES (Programa d’Atenció Domiciliaria i Equips de Suport)
 • Hospital de dia
 • Hemodiàlisi. Política de qualitat.
 • Consultes Externes: Anestesiologia, Cirurgia General, Pediatria, Ginecologia-Obstetrícia, Otorinolaringologia, Oftalmologia, Medicina Interna, Traumatologia, Oncologia, Nefrologia, Clínica del Dolor, Cirurgia Vascular, Dietètica i Nutrició, Cardiologia, Urologia, Geriatria, Treball Social i Psiquiatria.
 • Urgències i Emergències
 • Bloc Quirúrgic: Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Cirurgia General, Cirurgia Vascular, Urologia, Oftalmologia, Ginecologia-Obstetrícia i Otorinolaringologia.
 • Proves complementàries: Audiometria, Ecocardiografia, Prova d’Esforç, MAPA, Doppler Vascular, Gastroscòpia, Colonoscòpia, Espirometria, Anàlisis Clíniques, Holter, Test de l’Alè, Índex Turmell-Braç, Potencials Evocats Auditius, Electrocardiograma, Ecografia, Mamografia, TAC, Radiologia Convencional i Contrastada.
 • Serveis de Suport Assistencial: Farmàcia, Fisioteràpia, Laboratori d’Anàlisis Clíniques, Diagnòstic per la Imatge, Atenció a l’Usuari, Treball Social, Documentació i Arxiu.
 • Cribatge de mama
 • Cribatge de càncer de còlon i recte
 • Servei de cuina propi

Darrerament,  s’han incorporat  noves activitats per tal d’evitar el desplaçament de la població fora del territori per rebre serveis mèdics com la realització de polisomnografies, etc. En un futur pròxim està previst la realització del tractament de degeneració macular entre d’altres. Està determinat ampliar l’àrea sociosanitària, així com la unitat PADES per tot el territori.

 


<< Torna