Foto Organització

Organització

Òrgans de govern

 

 CONSELL D'ADMINISTRACIÓ GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS 2023

Presidenta:               

Sra. Maria Montserrat Pifarré Torres

Vicepresident: 

Sr. Joan Talarn Gilabert

Vocals:

Sr. Fèlix Larrosa Piqué

Sra. Sílvia Romero Galera 

Sr. Raül Llevot i Pérez

Sr. Miquel Abrantes Lluch

Sr. Joan Ramon Saura Aranda

Sr. Juan Victorià Peralta Biosca

 

 Secretari:

 Sr. Roger Mir Sarrablo

 

 


<< Torna