Foto Organització

Organització

Direcció de l'àrea social

En el marc de l’estratègia de consolidació de Gestió de Serveis Sanitaris, GSS, com a empresa prestadora de serveis i en un procés d’expansió, l’empresa pública va proposar-se el 2005 una major diversificació de serveis, encetant la prestació de serveis en l’àmbit d’atenció social.

L’oportunitat va sorgir quan GSS es va presentar al concurs públic per a la gestió de la Residència Lleida – Balàfia, de 96 places, i el Centre de dia Lleida-Balàfia, de 30 places, de l ’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, ICASS, i se li va adjudicar el novembre de 2005. L’activitat es va iniciar el març de 2006.

L’experiència va ser altament positiva i l’any següent, des de la Direcció General del Departament d’Acció Social i Ciutadania, es va proposar a GSS la prestació del servei de valoració de grau i nivell de la dependència, a l’empar de la Llei 39/2006. Es van constituir dos equips d’avaluació sectoritzant el territori de Lleida en el SEVAD Lleida i el SEVAD Alt Pirineu i Aran.

El mateix any 2007, l’ICASS va ofertar a l’empresa reforçar el suport per a la prestació dels serveis d’orientació i valoració de persones amb disminució, creant-se un equip interdisciplinar, que va constituir el  segon Centre d'Atenció a la Discapacitat, CAD, de la província de Lleida.

A finals de 2008 l’ICASS va proposar a l’empresa la creació d’un Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç, CDIAP Lleida GSS, per la prevenció, detecció, diagnòstic i tractament dels trastorns de desenvolupament infantil de nens de 0 a 6 anys. Era el tercer CDIAP de la ciutat de Lleida, per donar servei als barris de Mariola, Cappont i Bordeta.

L'Àrea d'Atenció Social Ambulatòria es consolidà el maig de 2009, quan el SEVAD Lleida, CAD i CDIAP es varen ubicar en un local de  la Plaça Amics de Lleida, que s'anomena Centre d’Avaluació Social Ambulatòria, CASA.

El desembre de 2009, des de la Direcció General del Departament d’Acció Social i Ciutadania es va proposar a l’empresa una nova col·laboració, per donar suport puntual en l'elaboració de programes individuals d’atenció, PIA's, a realitzar una vegada valorat el grau de dependència, tant a Lleida com a l’Alt Pirineu i Aran, fins al maig de 2010.

Direcció de l'Àrea Social

 


<< Torna