Foto Organització

Organització

Cartera de serveis

 1. Atenció especialitzada
 2. Atenció en salut mental
 3. Atenció sociosanitària
 4. Atenció primària
 5. Atenció social

Atenció especialitzada

 - Hospital Universitari de Santa Maria

Hospitalització d'aguts

L'Hospital Universitari de Santa Maria disposa de 115 llits per a l'atenció especialitzada de malalts aguts. Totes les habitacions són exteriors.

 • Cirurgia general i digestiva
 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica
 • Diagnòstic per la imatge
 • Dietètica
 • Digestologia
 • Medicina interna
 • Neurologia
 • Oftamologia
 • Otorrinolaringologia
 • Rehabilitació hospitalària (pacient ingressat)
 • Reumatologia
 • Serveis farmacèutics
 • Unitat Geriàtrica d'Aguts
 • Urologia

 

Consulta externa ambulatòria

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Al·lergologia
 • Anàlisis clíniques i bacteriològiques
 • Anestèsia i reanimació
 • Cardiologia
 • Cirurgia general i digestiva
 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica
 • Diagnòstic per la imatge
 • Dietètica
 • Digestologia
 • Medicina interna
 • Pneumologia
 • Neurologia
 • Oftalmologia
 • Oncologia
 • Otorinolaringologia
 • Rehabilitació
 • Reumatologia
 • Serveis farmacèutics
 • Unitat d'Asma
 • Unitat de Diagnòstic Ràpid
 • Unitat de Factors de Risc
 • Unitat de Fibromiàlgia de Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Sensibilitat Química Múltiple
 • Unitat d'Insuficiència Cardíaca
 • Unitat de Salut Laboral
 • Unitat de Tabaquisme
 • Unitat de Trastorns Cognitius
 • Unitat del Son
 • Urologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rehabilitació a les comarques de Lleida:

 • Logopèdia 
 • Educació sanitària
 • Orientació als cuidadors
 • Prevenció de malalties
 • Rehabilitació ambulatòria
 • Rehabilitació de grans discapacitats
 • Rehabilitació domiciliària
 • Unitat de rehabilitació del limfedema
 • Unitat de rehabilitació del sòl pèlvic

  Bloc Quirúrgic:

 • Cirurgia Major Ambulatòria i digestiva
 • Odontologia i cirurgia bucal
 • Quiròfan

 

  

 UCI

 • Unitat de Cures Intensives

 

 

- Hospital Comarcal del Pallars

 

 

 

 

 

 

L’ Hospital Comarcal del Pallars, té un total de 60 llits, 20 dels quals estan destinats a la unitat Socio-sanitària i la resta a hospitalització d’aguts

 Hospitalització d'aguts i consulta externa ambulatòria 

L’Hospital disposa de 10 sales de consulta externa i 2 gabinets per exploracions complementàries, amb  les següents especialitats:

 • Anestesiologia i reanimació
 • Cirurgia general i digestiva
 • Cirurgia ortopèdica i traumatologia
 • Angiologia i Cirurgia vascular
 • Digestologia, gastroenterologia
 • Geriatria
 • Tocoginecologia i Obstetrícia
 • Hematologia
 • Medicina interna
 • Nefrologia Oftalmologia Oncologia mèdica Otorinolaringologia Psicologia Psiquiatria Rehabilitació Urologia
 • Consulta d’infermeria de traumatologia
 • Consulta d’infermeria de geriatria
 • Servei d’infermeria:
  • Llevadores
  • Dietètica i nutrició
  • Programació quirúrgica
  • Cures d’infermeria

Proves complementàries que es realitzen en consultes externes:

 •  Electrocardiogrames
 •  Espirometries
 •  Test alè
 •  Audiometries
 •  Anàlisis clíniques
 •  Holter
 •  Ergometria/Prova d’esforç
 •  Index turmell/braç
 •  Mapa Tensional
 •  Ecocardiogrames
   

  Diagnòstic per la imatge

 • TAC
 • Radiologia convencional
 • Mamografia / Programa de Cribatge de Càncer de Mama
 • Ecografia
 • Ressonància Magnètica (Unitat Mòbil)

Àrea quirúrgica:

 • Aquesta àrea està dotada d’un bloc central amb: dos quiròfans , una sala de parts, sala de dilatació, petita cirurgia, endoscòpies i esterilització.
 • CMA/Cirurgia Major Ambulatòria: Unitat de cirurgia sense ingrés, en la que s’atén els pacients d’oftalmologia, cirurgia general i traumatologia.
 • Cirurgia Menor Ambulatòria.
 • Endoscòpies digestives; Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte

Rehabilitació

 • Rehabilitació hospitalària 
 • Rehabilitació a les comarques de Pallars Jussà/ (Tremp i La Pobla de Segur), Pallars Sobirà (Sort, Esterri d'Àneu i LLavorsí) i Alta Ribagorça ( Pont de Suert), amb els següents serveis:
  • Educació sanitària
  • Logopèdia
  • Orientació als cuidadors
  • Prevenció de malalties
  • Rehabilitació ambulatòria
  • Rehabilitació de grans discapacitats
  • Rehabilitació domiciliària
  • Unitat de rehabilitació del sòl pèlvic

Urgències i Emergències

El Servei d’Urgències de l’Hospital Comarcal del Palllars disposa d’un facultatiu en presència permanent i compta amb el suport d’especialites localitzats.

Assistència  mèdica  les  24  hores  al  dia,  365  dies  a  l’any  amb  suport d’especialitats de:

 • Medicina Interna
 • Traumatologia
 • Pediatria
 • Cirurgia
 • Anestesiologia
 • Ginecologia i Obstetrícia
 • Box de reanimació cardio-pulmonar
 • Sala de guixos
 • Anàlisis clíniques d’Urgents
 • Àrea d’observació
 • Exploracions  Radiològiques:  radiografia  convencional.  TAC  urgents  les  24 hores x 365 dies, ecografies.
 • Ventilació mecànica no invasiva per determinades patologies (EAP, reagudització MPOC).
 • Endoscòpies d’urgència.
 • Trasllats interhospitalaris medicalitzats, aeris i terrestres, amb unitats de suport intermig /avançat mitjançant SEM.
 • Assistència  medicalitzada  extrahospitalària  amb  unitats  de  suport  intermig
 • /avançat  in situ (primaris) en coordinació amb 061 i/o Assistència Primària.

Laboratori i anàlisis clíniques

El laboratori efectua les anàlisis generades per l’Hospital Comarcal del Pallars i les Àrees Bàsiques de Salut de l’ICS de les comarques dels Pallars.

Serveis ofertats:

 • Bioquímica.
 • Hematologia biològica: hematimetria, hemostàsia i immunohematologia. Microbiologia i parasitologia
 • Immunologia
 • Genètica
 • Dipòsit de sang

Les proves que a causa  de complexitat tècnica o escassa casuística no es poden efectuar amb recursos propis es deriven al laboratori clínic de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Unitat de diàlisi, (10 monitors) per hemodiàlisi i per hemodiafiltració on-line

La Unitat la conformen, un metge, dues infermeres i una auxiliar d’infermeria.

Hospital de dia

Per a la realització de tractaments i transfusions d’hemoderivats.
 • Transfusions d’hemoderivats.
 • Tractament de nefroprotecció al pacient amb insuficiència renal que precisi pràctica de TAC contrastat.
 • Tractaments endovenosos o parenterals.

  

Atenció en salut mental 

- Hospital Universitari de Santa Maria

Pel que fa a l'atenció en salut mental i addiccions, Gestió de Serveis Sanitaris concentra totes les prestacions de cobertura pública de salut mental de la província de Lleida.

 • CASD, Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències
 • CSMA, Centre de Salut Mental d'Adults
 • Centre de Dia d'Adults (3 centres)
 • PSI Programa d'Atenció i Seguiment (2 equips)
 • Urgències de Salut Mental

  

Atenció sociosanitària 

- Hospital Universitari de Santa Maria

Els servei d'atenció sociosanitària compten amb geriatres que presten atenció en els serveis de:

 • Convalescència
 • Cures pal·liatives
 • Unitat d'avaluació geriàtrica ambulatòria
 • PADES, Programa d'Atenció Domiciliària Equip de Suport (4 equips)
 • Unitat de trastorns cognitius i demències
 • Consultes externes de geriatria

- Hospital Comarcal del Pallars

Socio-sanitari, és una Unitat d’ingrés temporal per usuaris que requereixen atenció especialitzada i multidisciplinar.

L’equip de professionals de la Unitat Socio-sanitaria està format per: metge, personal d’infermeria,  treball social,   fisioterapeuta, terapeuta ocupacional i psicologia. La Unitat es conforma de: Unitat de Llarga Estada i Unitat de Mitja Estada Polivalent (convalescència i pal.liatius).
 

 • Convalescència
 • Cures pal·liatives
 • Unitat d'avaluació geriàtrica ambulatòria
 • PADES, Programa d'Atenció Domiciliària Equip de Suport
  Proporciona suport especialitzat en Geriatria, Cures Pal•liatives i Atenció al pacient crònic, com a equip consultor de l’Atenció Primària i dels altres serveis de l’Hospital Comarcal del Pallars, coordinant-se amb els diferents professionals dels nivells assistencials i elaborant plans de cures integrals mitjançant el treball multidisciplinar. Aquest equip està format per un metge, una infermera i una treballadora social 
 • Consultes externes de geriatria

 

Atenció primària 

Des de 2001, Gestió de Serveis Sanitaris gestiona l'Àrea Bàsica de Salut Lleida Rural Nord. Disposa d'11 consultoris locals.

La població de referència de l'ABS Lleida Rural Nord per a l'atenció primària és de 17.200 persones.

- Consultoris locals

 • Albesa
 • Alcoletge
 • Alpicat
 • Benavent de Lleida
 • Corbins
 • La Portella
 • Rosselló
 • Torrefarrera
 • Torre-serona
 • Vilanova de la Barca
 • Vilanova de Segrià

 

Atenció social

- Residència assistida i Centre de Dia per a gent gran Lleida-Balàfia:

 • 96 places residencials
 • 30 places de centre de dia
 • Atenció a la salut
 • Atenció a la dependència (fisioteràpia, teràpia ocupacional, atenció psicosocial)
 • Treball social
 • Animació sociocultural
 • Serveis opcionals (perruqueria, podologia, transport)

- SEVAD Alt Pirineu i Aran, Servei de Valoració a la Dependència

 •  Valoracions del grau i nivell de dependència i del seu caràcter definitiu o provisional

- SEVAD Lleida, Servei de Valoració a la Dependència

 • Valoracions del grau i nivell de dependència i del seu caràcter definitiu o provisional.

- CAD, Equip de Valoració i orientació a les persones amb discapacitat

 • Valoracions del grau de discapacitat i orientació i informació a famílies i professionals.

- CDIAP

 • Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.

 


<< Torna