Foto Organització

Organització

Estructures

La importància del patrimoni que gestiona GSS i la permanent dinàmica de creixement a la què es veu sotmès per a donar resposta a les necessitats demandades per l'activitat assistencial que es realitza, juntament a la voluntat de modernització de les infraestructures heretades de la Diputació de Lleida, han dotat a l'empresa d'un equip de tècnics especialitzats en les diferents branques professionals tant constructives com d'instal·lacions.

Aquests equips executen o supervisen a les empreses contractades per a l'execució de determinats projectes.


<< Torna