Foto Guia Ciutadà

Guia ciutadà 

Consultes externes i hospitalització

1. Hospital Universitari de Santa Maria.Lleida

2. Hospital Comarcal del Pallars.Tremp

Hospital Universitari de Santa Maria

L'ingrés

En el moment de fer efectiva l'hospitalització heu de fer els tràmits administratius per tal de formalitzar la nova estada.

On anar

Dirigiu-vos al Servei d'Admissions que trobareu a la planta baixa.

 • Us tramitaran l'ingrés.
 • Us assignaran el llit.
 • Us indicaran la unitat i especialitat mèdica.

Cal portar

 • Document identificatiu, DNI/NIE/passaport.
 • El full del metge que indica l'ingrés.
 • La targeta sanitària individual TSI / altra autorització d'assistència sanitària.

Horari d'atenció

 • De dilluns a divendres de 8 a 22 hores - Entrada principal Hospital.
 • De dilluns a divendres de 22 a 8 hores - Entrada pel servei d'urgències.
 • Dissabtes, diumenges i festius atenció 24 hores. Entrada pel servei d'urgències.
 • UCI. De dilluns a diumenge a les 13 hores i a les 19 hores.

Hospital Comarcal del Pallars

L'ingrés

Durant l'hospitalització teniu a la vostra disposició el Servei d'Atenció a l'Usuari, situat a la Planta 0, on us podeu adreçar per qualsevol dubte o assessorament. Aquí us orientaran si és necessari al professional o servei indicat. 

En el moment de l'ingrés es presentarà una persona del Servei d'Atenció a l'Usuari, qui us informarà, assessorarà i us donarà unes orientacions generals.

On anar

Us podeu adreçar al personal de qualsevol dels taulells d'Atenció a l'Usuari situat al a planta 0. 

 • Us tramitaran l'ingrés.
 • Us assignaran el llit.
 • Us indicaran la unitat i especialitat mèdica.

Cal portar

 • Document acreditatiu, DNI/NIE/passaport.
 • El full del metge que indica l'ingrés.
 • La targeta sanitària individual TSI / altra autorització d'assistència sanitària.

Horari d'atenció

 • De dilluns a divendres de 8 a 21 hores - Entrada principal hospital.
 • De dilluns a divendres de 21 a 8 hores - Entrada pel servei d'urgències.
 • Dissabtes i diumenges i festius atenció 24 hores. Entrada per servei d'urgències. 

 


<< Torna