Foto Professionals

Professionals

Recerca

La comissió de recerca neix el 14 d'octubre de l'any 2009 com a comissió independent de la comissió de docència, amb la finalitat de potenciar els aspectes de recerca dins l’àmbit de l’Hospital Universitari de Santa Maria, Gestió de Serveis Sanitaris, GSS.
Es tracta d’una comissió formada per professionals de les diferents línies de l’empresa de característiques multidisciplinars.

Durant l’any 2016 la comissió de recerca ha avaluat 20 projectes, dels quals 6 pertanyen a la formació universitària en l’àmbit de psiquiatria (tesis i/o treballs de fi de grau).

La Unitat de Trastorns Cognitius ha continuïtat amb quatre dels assajos clínics iniciats l’any anterior i n’ha iniciat dos més relacionats amb el diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer.

La Unitat d’Al·lèrgies ha iniciat 3 projectes durant l’any, dels quals dos han estat promoguts per la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica i la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica. A més, s’ha continuat amb quatre projectes iniciats l’any anterior.

La Unitat de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica actualment està portant a terme diferents projectes juntament amb professorat i altres professionals d’INEFC Lleida com son els estudis CENTAURE, EUROFIT, EQUIMAX , marxa nòrdica adaptada i altres.  

El servei de Medicina Interna del nostre centre participa dintre del projecte CONNECARE que permetrà el desplegament e implementació de l’ús de noves tecnologies per millorar l’assistència dels pacients crònics complexos; així com la participació activa dintre del projecte ILERVAS – Bus de la Salut tant en la execució del projecte com des del comitè científic que supervisa els projectes d’explotació de les dades que sorgiran.

La comissió de recerca també ha avaluat al llarg d’aquest any el projecte SUMAMOS finançat pel Fons d’investigacions sanitàries del Instituto de Salud Carlos III, en el que participa l’Hospital Comarcal del Pallars, i un estudi relacionat en la deshidratació amb col·laboració entre la UdL i la Residència i Centre de Dia per a Gent Gran Lleida-Balàfia .

El nombre total de publicacions tant en revistes internacionals com nacionals dels professionals de GSS ha estat durant l'any 2016 de 22, contribuint així a l’increment del factor d’impacte conjuntament amb l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB).

L’Hospital Universitari Santa Maria col·labora amb el IRBLleida formant part de grups de recerca i participant en projectes. El Grup de Neurociències Clíniques de l’IRBLleida compta amb la participació de professionals del centre que participen en l’estudi sobre l’incidència de l’ICTUS i l’evolució dels pacients amb ictus en funció de l’edat.
 

<< Torna