BPSO

Guies de Bones Pràctiques

A continuació podeu trobar en format pdf les guies de bones pràctiques que estem implantant conjuntament a l'Hospital Universitari de Santa Maria, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida:

Cures i maneig de l'ostomia

Valoració del risc i prevenció de les nafres per pressió

Prevenció de caigudes i disminució de lesions derivades de les caigudes

Cures centrades en la persona i família

Valoració i maneig de les lesions per pressió per a equips interprofessionals 


<< Torna