Notícies

Reacrediten el Servei d'Al·lèrgia de l'HUSM com a Unitat d'asma greu

El Servei d’Al·lèrgia de l’Hospital Universitari de Santa Maria ha obtingut la reacreditació per part de la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC) com a Unitat d’asma greu, una acreditació que ja tenia des de l’any 2018. Es tracta d’una acreditació que atorga la SEAIC a centres dotats de suficients recursos humans i materials per prevenir, diagnosticar i tractar els pacients asmàtics. 

Des de la SEAIC s’entén que patologies complexes com l’asma greu han de ser controlades per unitats especialitzades que ofereixin una atenció d’excel·lència envers  aquests pacients i siguin capaces d’optimitzar els recursos sanitaris. 

L’asma és una patologia que presenta una elevada prevalença i una potencial gravetat. Es tracta d’una malaltia crònica que provoca inflamació i disminució del diàmetre de les vies aèries. A l’Estat espanyol afecta aproximadament el 5% de la població adulta i el 10% dels infants. Un 25% de les visites anuals que es fan al Servei d’Al·lergologia de l’Hospital Universitari de Santa Maria són per asma. Concretament, l’any 2023  la Unitat d’asma greu va atendre 86 primeres visites i 232 visites successives.

La majoria dels asmàtics poden ser tractats eficaçment amb els tractaments disponibles actualment. Però una proporció significativa d’asmàtics son etiquetats com a greus o de difícil control per les dificultats en aconseguir una estabilització i prevenció de crisis greus, visites a urgències i ús de corticoides sistèmics. El consum de recursos sanitaris per part d’aquests pacients és desproporcionat comparat amb la resta d’asmàtics.

La Unitat d’asma greu se centra en  aquests pacients de major gravetat i amb més dificultats per aconseguir un bon control, dedicant un temps específic a l’educació sanitària i a la revisió de l’adherència al tractament, entre d’altres. A tot això, se suma l’existència d’ un grup de pacients que són tractats amb fàrmacs biològics, i que comporten una major exigència en la seva supervisió. Arrel d’això, l’any 2023 es va crear el comitè territorial d’asma greu i biològics en patologia respiratòria, un equip multidisciplinari compost pels diferents especialistes implicats en el maneig d’aquests pacients amb major complexitat, procedents dels serveis de Pneumologia, Otorinolaringologia, Farmàcia hospitalària, Al·lergologia i Infermeria.

La creació d’unitats d’asma greu és una de les vies per millorar l’atenció d’aquests pacients. Es tracta d’una acreditació que s’atorga després de superar uns exigents criteris de qualitat, organitzatius, docents i d’investigació.


<< Torna