Foto Organització

Organización

Órganos de Gobierno

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN GSS 2023

 

   

Presidenta:               

Sra. Maria Montserrat Pifarré Torres

Vicepresidente: 

Sr. Joan Talarn Gilabert

Vocales:

Sr. Fèlix Larrosa Piqué

Sra. Sílvia Romero Galera 

Sr. Raül Llevot i Pérez

Sr. Miquel Abrantes Lluch

Sr. Joan Ramon Saura Aranda

Sr. Juan Victorià Peralta Biosca

 

 Secretario:

 Sr. Raül Llevot i Pérez

 


<< Atrás